Teadus- ja arendustegevus

Binhail on väga tugev teadus- ja arendustegevus

Puhastusseadmete, saviliivaseadmete, vaiguliivaseadmete, V-meetodil vormimisseadmete ja tolmueemaldusseadmete uurimis- ja tootmistehnoloogia alal on kümneid professionaalseid tehnikuid.Ettevõte põhineb teaduslikul, rangel ja tõhusal tööstiilil.Paigaldage võimalikult lühikese ajaga, pakkuge kasutajatele parimaid tehnilisi lahendusi ja viige kvaliteetsete seadmete tootmine lõpule võimalikult lühikese aja jooksul.

RD (4)
RD (1)

Uurimisrühma liikmete ühised omadused:

Haridus: kõrgharidus või kõrgem, tugeva professionaalsuse, uudishimu ja ettevõtlikkusega
Töökogemus: aastatepikkune sotsiaalne kogemus, töökogemus, erakordne sooritusvõime ja super loominguline võime bakalaureuseõppe erialal
Inimestevahelised suhted: Tugev inimestevaheline afiinsus, soe ja rahulik
Professionaalne kvaliteet: pidage kinni lubadustest, keskenduge normidele, järgige ettevõtte eesmärki ja filosoofiat, järgige riiklikke seadusi ja sotsiaalset eetikat

RD (2)
RD (3)

Ja sai palju riiklikke patente